Bestuur & coordinatoren


Actuele bestuurssamenstelling

Voorzitter coordinator van VV Voorst
Penningmeester coordinator van VV Activia
Secretaris coordinator van SV Terwolde

Samenstelling per 1 mei 2021. 

Om in contact te treden met het bestuur, stuurt u een email naar 'info(at)minileague(dot)nl'.

 

Bestuurswisseling

Om de 2 jaren wisselt een bestuurslid: een andere vereniging neemt dan de rol over. De drie bestuursleden wisselen niet tegelijkertijd. Van deze (toekomstige) bestuurswisselingen is een schema opgesteld dat verspreid is onder de coordinatoren. 


 

Coordinatoren

Elke deelnemende vereniging heeft één of meerdere coordinatoren die fungeren als:

 

Raad van Toezicht

Uit artikel 9 van de akte van oprichting: 

  • De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en het beleid van het bestuur. (...)
  • Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Het aantal leden is minimaal vijf en maximaal het aantal gelijk aan het aantal deelnemende verenigingen. 
  • Leden van de Raad van Toezicht kunnen slechts zijn natuurlijke personen die afgevaardigden zijn van sportverenigingen die deelnemen aan de door de stichting georganiseerde spelvorm (...)

In de praktijk vormen de coordinatoren de leden van de Raad van Toezicht. 


Afspraken m.b.t. spelling van de naam

  • Formeel is de gedeponeerde naam 'Stichting MiniLeague Gemeente Voorst’. 
  • In de praktijk werden de volgende namen gebruikt 'Minileague', 'Mini League', ‘MiniLeague’ 'Minileague Voorst', 'Voorster Minileague, 'Minileague Gemeente Voorst' of combinaties.

Afspraak: 

  • In officiele communicatie de gedeponeerde naam gebruiken. Bijv. in brieven, officiele email, krantenartikels. Let op de tussenhoofdletter_L.
  • De gedeponeerde naam kan afgekort worden tot 'MiniLeague Gemeente Voorst'. Hier dus ook met tussenhoofdletter_L. 
  • In overige triviale situaties zijn de volgende namen toegestaan: 'MiniLeague', 'MiniLeague Voorst', 'Voorster MiniLeague'. Hier dus ook met tussenhoofdletter_L.
  • Nergens dus een spatie in 'MiniLeague'.

 


AVG

Deze site conformeert zich aan de wettelijke regels omtrent privégegevens (wiki AVG). De MiniLeague zal herkenbare en herleidbare foto's en privégegevens alleen plaatsen na toestemming van betrokkenen. 
Hier en daar kunt u mogelijk (oude) foto's en privégegevens zien waarop kinderen (en volwassenen) herkenbaar in beeld komen. Heeft u bezwaar tegen deze foto's en privégegevens, dan kunt u contact opnemen met het bestuur of met de coordinator van uw vereniging. 

Snel naar:


Sponsor